ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರುಗಳು ಹುದ್ದೆ
1 ಲೋಕೇಶ್ ಎನ್ Ass.Administrative Officer
2 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್.ಬಿ.ವಿ Office Superdent
3 ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್.ಎನ್ Senior Accountant
4 ಲತಾ.ಜೆ  
5 ಅಪ್ಲಾನಾ  
6 ಸಪ್ತಮಿ.ಎಸ್  
7 ಸುಧಾಕರ ಆರ್.ಎಂ. AMRO
8 ಸುದೀಶ್ ಎಂ.ಬಿ. Accountant
9 ಶ್ಯಾಮಲಾ ಎನ್.ವಿ. Stenographer
10 ಗುಣಸುಂದರಿ ಕೆ Junior Asst/ DEO
11 ಪ್ರತಿಭಾ ಆರ್ ಚಂದ್ರನ್ Junior Asst/ DEO
12 ಸುಮಲತಾ ಎಸ್ FDA
13 ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ Junior Asst/ DEO
14 ಭಾರತ್ ಕುಮಾರ್ Junior Asst/ DEO
15 ಲತಾ.ಎನ್ Junior Asst/ DEO
16 ಶುಭ ಸಿ ಜಮಾಕಂಡಿ Junior Asst/ DEO
17 ರವಿಶ್ ಎ.ಜಿ. FDA
18 ಮೋಹಿನ್ ಪಾಷಾ Junior Asst/ DEO
19 ಸಂದೀಪ್ ಎ FDA
20 ಮಂಜೇಶ್ ಎಸ್.ಟಿ. Junior Asst/ DEO
21 ಮನೋರಮಾ ಕೆ Junior Asst/ DEO
22 ರಂಜಿತ್ ಎ.ಎಸ್ Junior Asst/ DEO
23 ಗಿರೀಶ್ ಬಿ.ಜಿ. Junior Asst/ DEO
24 ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸಿ FDA
25 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು Driver
26 ಭಾಸ್ಕರ್ ಜಿ.ಎಚ್ Driver
27 ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ Driver
28 ಗುರುಮೂರ್ತಿ Driver
29 ಅಶ್ವತ್ ಸಿ Driver
30 ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ Account Officer (Contract)
31 ಕಾಮಿನಿ ಎ.ಎಸ್ Nursing of Superident
32 ಚೇತನ್  
33 ಪಾರ್ವತ್ರಾಜ್ ಆರ್ Electrician
34 ಆಕಾಶ್ ಕೆ.ಎಸ್