ಯುರಾಲಜಿ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ (ಶಾಶ್ವತ / ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)

ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪೇ (AICTE )
1
ಡಾ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಆರ್
ಯುರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು Permanent 144200 218200
2.
ಡಾ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ
ಯುರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು Permanent 144200 218200
3. ಡಾ.ನಾಗಭೂಷಣ ಎಂ ಯುರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು Permanent 144200 218200
4.
ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.ಜೆ
ಯುರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು Permanent 144200 218200
5.
ಡಿ.ಆರ್. ಮನೋಹರ್.ಸಿ.ಎಸ್
ಯುರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು Permanent 131400 217100
6.
ಡಿ.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿ
ಯುರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು Permanent 131400 217100
7.
ಡಿ.ಆರ್. ಸಂಜಯ್ ಆರ್.ಪಿ.
Assistant Prof of Urology Permanent 131400 217100
8. ಡಾ.ನವನೀತ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ Assistant Professor of urology 1 Year compulsory Bond
9.
ಡಾ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅಡಿಗಾ
Assistant Professor of urology 1 Year compulsory Bond

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವರ

ಡಾ. ಮಾಯಾಂಕ್ ಗುಪ್ತಾ

ಡಾ.ನಿನಾದ್ ತಂಬೋಲಿ

ಡಾ.ಹರ್ಷನ್ ಟಿ.ಆರ

ಡಾ.ರವಿಶಂಕರ್.ಜೆ.ಸಿ.

ಡಾ.ಪವನ್ ಜೋಶಿ

ಡಾ.ಅನ್ವೇಶ್ ಎ

ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

ಡಾ.ಸುರಾಜ್ ಕೆ.ಆರ್

ಡಾ.ಉಬೈದ್ ಅಲಿ

ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್

ಡಾ.ದೇಬಬ್ರತಾ ದಾಸ್

ಡಾ.ರೋಹಿತ್ ಆರ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ಡಾ.ಸುಮಂತ್ ಬಿಲ್ಲೆ

ಡಾ.ರೋಹಿತ್ .ಆರ್.ಹೆಗ್ಡೆ

ಡಾ.ಸುರಾಜ್ ಮುರಳೀಧರ್

ಡಾ.ವಿನೋದ್ಬಾಬು ಬಿ

ಡಾ.ಜೀವೇಶ್ ಸಿಂಗ್

ಡಾ.ರವಿಕುಮಾರ್ .ಾ

Faculty discharged from service during the previous year

SL No Name, Email-ID and Phone number Qualification Designation Department Date of discharge Reasons for discharge
1 Name: Dr. KAMATH ANANT JANARDHAN
E mail ID: anant.j.kamath@gmail.com
Ph No:
MBBS
MS (General Surgery)
M Ch (Urology)
ಯುರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು Urology 31-Jul-2014 Superanuation Retirement
2 Name: Dr. RATKAL CHANDRASHEKAR .S.
E mail ID: dr.csratkal@gmail.com
MBBS
MS (General Surgery)
M Ch (Urology)
Professor of Urology Urology 31-Mar-2015
3 Name: Dr. CHANDRASHEKAR C.R MBBS
MS (General Surgery)
M Ch (Urology)
Professor of Urology Urology 31-Aug-2015
4 Name: Dr. NAGARAJ N.H.
E mail ID: drnhnraj@yahoo.com
Ph No:
MBBS
MS (General Surgery)
M Ch (Urology)
Professor of Urology Urology 31-Aug-2015
5 Dr. GIRISH.G. NELIVIGI
E mail ID: drgirishgn@yaoo.co.in
MBBS
MS (General Surgery)
M Ch (Urology)
Associate Professor of Urology Urology 9-Jun-2014 Personal Reson
6 Name : DR. Vishwanatha R
Email-ID : drvishani@gmail.com
Ph. No : 9845455972
MBBS
MS (General Surgery)
M Ch Urology
Assistant Prof of Urology Urology